Yes we can actie vervolg

De actiegroep Schoonfamilie Schijndel en wijkraad Plein zijn al vele jaren actief op het gebied van zwerfafval inzamelen. Met een groep organiseren we wekelijks en maandelijks raapacties. Ook doen wij actief mee aan de Landelijke Opschoondag, World Cleanup Day en Plastic PeukMeuk.

Wijk Plein heeft zich enkele jaren geleden aangesloten bij de Stichting Statiegeldalliantie. Die probeert om de enorme hoeveelheid zwerfafval te reduceren door het heffen van statiegeld op allerlei verpakkingsmaterialen, in het bijzonder drankverpakkingen. In 2021 heeft dat onder andere geresulteerd in statiegeld op kleine plastic flesjes. Het resultaat werd meteen zichtbaar: de hoeveelheid plastic flesjes op onze raaproutes verminderde drastisch.

We zijn daarna meteen begonnen met de actie ‘Yes we Can’ waarvan het doel is om statiegeld te heffen op blikjes. Deze vormen immers een nog veel groter deel van ons geraapte zwerfafval. En het is wederom gelukt: op 31 december 2022 wordt landelijk statiegeld op blikjes ingevoerd.

Inmiddels heeft Stichting Afvalfonds Verpakkingen een plan gepresenteerd, waarin de blikjes niet zullen worden ingezameld bij de supermarkten, maar bij een beperkt aantal inzamelpunten: de zogenaamde statiegelddixi’s. Wij denken dat dat veel ongemak op gaat leveren: iedereen moet dan met zijn/haar blikjes naar zo’n inzamelpunt. Naast de moeite levert dat ook veel onnodige verkeersbewegingen op. Gevreesd wordt dat uitgespuugde blikjes, vergis-flesjes en ander afval voor veel vervuiling rondom deze dixi’s zal zorgen. Je zou er maar in de buurt wonen.

Daarom vinden wij dat blikjes inleveren bij de supermarkten zelf moet gebeuren. Zij verkopen blikjes en zijn dus ook verantwoordelijk voor een correcte inname van alle statiegeld verpakkingen. Omdat uiteindelijk de gemeente beslist over de plaatsingen van eventuele statiegeld dixi’s hebben we vragen gesteld aan alle politieke partijen en zijn benieuwd naar hun reactie. Word vervolgd!