Wijkschouw Plein

In november 2018 hebben we onze vijfjaarlijkse wijkenquête gehouden. Daarop kwamen redelijk wat reacties binnen die we in de vorige Pleinnieuws hebben weergegeven. Op zaterdag 23 februari heeft het bestuur van wijkraad Plein samen met wethouder Jan Goijaarts, buurtcoördinator Henk de Laat en enkele beleidsmedewerkers van verkeer, groenvoorziening en welzijn een wijkschouw gedaan. 

Opmerkingen van  wijkbewoners werden besproken waaronder: 

  • Parkeerproblemen: Van Beethovenstraat, Heikantstraat, Diepenbrockstraat.
  • Verkeersveiligheid: Chopinstraat, Teeuwishoek/Bizetstraat, Mozartstraat/Griegstraat,    Teeuwishoek/Plein.
  • Groenonderhoud: kaalslag in bossen langs Plein en Verdipad, park bij het dierenpark,    actie schoon op de kaart.
  • Hondenpoepprobleem: afvalbakken, poepzakjeshouders en de hondenuitlaatroute.
  • Ontkoppeling rioolwater en regenwater in Van Beethovenstraat en Rossinistraat.
  • AED voorzieningen.
  • Vuurwerkoverlast en vuurwerkvrije zones.