Wijkplein 40 jarig jubileum

Na uitvoerige voorbereidingen in 1984 werd op 28 december van dat jaar de oprichtingsacte van Stichting Wijkraad Plein getekend bij de notaris. Dat betekent dat in 2024 de wijkraad al weer 40 jaar bestaat. In het verleden hebben we grote wijkfeesten georganiseerd, en ook voor het jublileumjaar willen we één of meer activiteiten organiseren op zondag 7 juli 2024. 

Wie heeft er ideeën of tips? Laat het horen via info@wijkplein.nl