Wijk enquête 2023

Welkom op onze jaarlijkse Wijkenquête

Elke 5 jaar houdt wijkraad Plein een grote enquête onder de wijkbewoners. Graag willen we van U weten waar de wijkraad extra aandacht aan zou moeten besteden in uw naaste omgeving. Bij goede ideeën of opmerkingen met eventuele oplossingen neemt de wijkraad persoonlijk contact met u op. Naar aanleiding van de enquête zal er een wijkschouw plaatsvinden in de maand februari met de verantwoordelijke wethouder en betrokken ambtenaren. Maak dus gebruik van deze mogelijkheid tot inspraak!

De vragenlijst kost maximaal 2 minuten van uw tijd.

Alvast hartelijk bedankt voor uw tijd!