Wijk enquete 2023

In december 2023 wil wijkraad Plein weer de 5-jaarlijkse grote wijkenquête uitzetten. De uitslag van deze enquête zal dienen als uitgangspunt bij de wijkschouw die we begin 2024 willen houden met wethouders, buurtcoödinatoren en de ambtenaren van groen, verkeer en sociale zaken. Als u graag iets mee wilt nemen uit uw eigen directe omgeving, geef dit door via info@wijkplein.nl. 

Begin 2023 is er ook een leefbaarheidsmonitor gehouden door de gemeente onder een aantal willekeurige wijkbewoners. Daaruit kwam naar voren dat onze wijk 7,9 scoorde op een schaal van 1-10 wat betreft prettig wonen. Daar zijn we best trots op!

Positieve punten uit de monitor voor wijk Plein: toegankelijkheid, bereikbaarheid, staat van openbare ruimte, inzet voor de buurt, minder criminaliteit en minder verkeersoverlast. Punten waar nog aan gewerkt moet worden: sociale voorzieningen, handelen door buurtbewoners, optreden door politie en functioneren van gemeente.

Meldingen in 2022 via de gemeenteapp:

ongedierte (30), overlast van honden (3), zwerfafval (57) en parkeer/verkeersovertredingen (26).