Wij zoeken nieuwe bestuursleden

Het bestuur van wijkraad Plein is een actieve club van 5 wijkbewoners. Ze komen 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar om wijkaangelegenheden te bespreken. Verder zetten ze zich in bij alle activiteiten die er in onze wijk georganiseerd worden. 

Maar de gemeente Meierijstad heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Steeds meer wordt het bestuur benaderd om gesprekken aan te gaan over zeer uiteenlopende onderwerpen van algemeen belang: het groenbeheer, de energietransitie, de circulaire economie, mobiliteit, seniorenbeleid, afvalstoffen enz. 

Onlangs hebben we gehoord van de plannen om 180 woningen te bouwen tussen de Langstraat, Plein en de Boxtelseweg. 

Om al die zaken te kunnen monitoren willen we het bestuur uitbreiden met 2 nieuwe bestuursleden die één taak onder hun hoede zouden willen nemen. 

Misschien iets voor u? Informeer vrijblijvend via info@wijkplein.nl.