Raapactie Plein

Wijk Plein was weer actief op zaterdagmorgen 17 september. 14 groepjes, volwassenen en ook veel kinderen, vertrokken vanuit dierenpark Plein gewapend met grijpers en afvalzakken. Gretig werden plastic voorwerpen, blikjes, flessen, sigarettenpeuken en ander zwerfafval geraapt. Wijk Plein wordt al met enige regelmaat schoongemaakt door wijkbewoners, dus daar was niet echt veel te vinden. Maar in de omgeving van de wijk was het rapen echt wel nodig. 

Na anderhalf uur kwamen de groepen weer terug met volle zakken. Het was de moeite waard geweest. En dat werd gevierd met koffie, ranja en een worstenbroodje. Norbert en Stijn sorteerden ondertussen het afval. Twee volle zakken vulden ze met blikjes. Als er vanaf 1 januari 2023 statiegeld komt op blikjes zal dat volgend jaar misschien niet meer nodig zijn.

Deelnemers: allemaal hartelijk bedankt en tot volgend jaar bij de jaarlijkse Opschoondag.