Nextdoor

Sinds begin 2017 zijn we gestart met Nextdoor. Het sociaal netwerk is bedoeld om aan elkaar belangrijke informatie door te geven. Zo zijn het afgelopen jaar best veel meldingen binnengekomen van vermiste dieren. Een aantal daarvan is dankzij Nextdoor teruggevonden. Ook werden diverse sleutels en portemonnees gevonden en terugbezorgd.

Er werd gevraagd om hulp voor computers, auto’s, seniorentelefoons, kinderoppas, huishoudelijke zaken, kanarievogelnagelknippen enz.

De evenementen van de wijk, maar ook van andere organisaties zoals de KEG, werden via Nextdoor aangekondigd.
De wijkagent heeft een aantal keren gevraagd om informatie met betrekking tot diefstal, inbraak en vernieling via Nextdoor door te geven. Hij wil dit vaker gaan doen, want alle info is welkom.
Ook ergernissen werden geuit: mauwende katten, vuilnisstort in de wijk, eikenprocessierups, harde muziek…..

Helaas werd Nextdoor ook soms op een oneigenlijke manier gebruikt voor reclame en verkoop van spullen. We hebben dit gemeld en we rekenen erop dat Nextdoor steeds vaker en serieuzer gebruikt gaat worden.

Op dit moment hebben zich 386 wijkbewoners aangemeld als lid. U ook? Download de app of ga naar Nextdoor.