Nationale schoonmaakedag

Sinds 2015 organiseert wijkraad  Plein een opschoondag en ieder jaar kwamen meer wijkbewoners helpen om onze wijk zwerfafvalvrij te maken. In 2019 deden we mee aan de landelijke actie “Schoon op de kaart” waarbij op dit  moment maar liefst 20 wijkbewoners met enige regelmaat een stukje van onze wijk schoon houden.

Helaas hebben we al bijna een jaar te maken met de Corona-crisis. In plaats van een gezamenlijke start bij het dierenpark hebben we de 20 wijkbewoners gevraagd om hun eigen stukje wijk op 20 maart op te schonen. Ze krijgen een kleine attentie aan huis voor al het goede werk van afgelopen jaar. Bedankt namens alle wijkbewoners!

Een leuke tip om duurzame stappen te zetten waar we zelf ook mee aan de slag zijn gegaan. Kijk eens op 52wekenduurzaam.nl en geef je ook op.