Geschiedenis

De geschiedenis van wijk Plein vóór 1981.

Het gebied waar nu wijk Plein is, lag vroeger aan de rand van de Rooise Heide. Schaapsherders verzamelden hun kudden op een “plein” (plèn) om van daaruit met de dieren naar de heide te vertrekken. De naam van wijk Plein is een verwijzing naar die verzamelplaats.

Aan de zuidgrens van wijk Plein ligt de spoorlijn van de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij, het zogenaamde Duitse Lijntje. Het was een onderdeel van de verbinding tussen Londen en Hamburg. Bekende historische figuren die van de spoorlijn gebruik gemaakt hebben zijn koningin Victoria van Engeland en keizer Wilhelm II van Duitsland. De rails, het station en straatnamen als de Spoorlaan en het Spoorpad herinneren ons nu nog aan deze eens zo beroemde spoorlijn.

In 1915 kwam de Koninklijke Kousen- en Sokkenfabriek Jansen De Wit vanuit Eindhoven naar Schijndel. Een twintigtal Schijndelse meisjes leerden het vak van sokken breien met behulp van stoommachines. Toen het fabriek uitbreidde werden in de jaren zestig gastarbeiders aangetrokken. De zogenaamde “Spaanse huisjes” werden gebouwd op de plaats waar nu de schapenweide is. Helaas ging het met “De Sok” in de jaren zeventig niet zo goed vanwege buitenlandse concurrentie. In 1977 gingen tweeduizend inwoners van Schijndel de straat op om te protesteren tegen de dreigende sluiting. Maar uiteindelijk werd in 1985 toch het faillissement uitgesproken.

 

De opbouw van wijk Plein 1981 – 1994.

Als in 1980 een nieuw bestemmingsplan gemaakt wordt voor Plein moeten de Spaanse huisjes afgebroken worden. Ook het fabriekscomplex van Jansen de Wit wordt gesloopt.

In 13 jaar tijd wordt wijk Plein opgebouwd. Van 1981 t/m 1994 wordt straat voor straat opgeleverd. Het eerste gebouw is de flat aan de Haydnstraat. Daarna worden achtereenvolgens de volgende straten gebouwd:
1982 Chopinstraat en Griegstraat
1983 Bachhof
1984 Ravelstraat en Mozartstraat
1985 Berliozhof
1986 Bizetstraat, Verdistraat en Händelstraat
1987 Beethovenstraat en Gounodhof
1988 Heikantstraat, Wagenaarstsraat, Korte Heikantstraat en Diepenbrockstraat
1989 Sweelinckstraat
1994 Bartokstraat, Offenbachtstraat, Debussystraat, Brücknerstraat, Schootsestraat en Plein

Wijkraad Plein

In 1984 ontstaan in de kersverse wijk drie werkgroepen: verkeer, groen en algemeen belang. Er wordt ook een wijkenquête gehouden waarin nieuwe bewoners zich uit kunnen spreken over uiteenlopende onderwerpen: doelstelling van een wijkraad, speelgelegenheid, verkeer, groen, peuterspeelzalen, scholen, woningonderhoud, informatieblaadje, parochie, wijkgebouw, winkels en te organiseren activiteiten.

Op 8 januari 1985 vindt de oprichtingsvergadering plaats voor alle wijkbewoners. De eerste Pleinkrant verschijnt in de zomer van 1985.

De wijkraad begint met het organiseren van allerlei activiteiten: paaseierenrapen, fietstocht, grote wijkfeesten met kinderspelen en zeskampen, volleybaltoernooi, kerstboomverbranding, schaatsfestijn, natuurwandeltocht, voetbaltoernooi, skeelertocht, filmdag. Nationale straatspeeldag, spooktocht, jeu-de-boules-toernooi en garagesale.

Ieder jaar pakt de wijkraad wel een groot onderwerp op:
1986: hondenpoepprobleem – hondencursus
1987: verkeerssnelheid in de wijk.
1988: verbeterde informatievoorziening via de Pleinkrant.
1989: speelgelegenheid en achterstallig groenonderhoud.
1990: inbraakpreventie, fontein.
1991: ecologisch groenbeheer.
1992: evenementen.
1993: onderhoud speelgelegenheid.
1994: nieuwe speeltuinen, functie van buurtcoördinator.
1995: verkeersstructuurplan.
1996: inbraakpreventie (2).
1997: leefbaarheid.
1998: publiciteit.
1999: verkeersproblemen en groenvoorziening.
2000: speelruimteplan.
2001: straatfeesten en hangjongeren.
2002: hondenpoep: uitlaatroute, hondentoiletten en afvalbakken.
2003: speelruimteplan (2).

2004: wijk Plein krijgt een website.
2005: overschakeling van Pleinkrant naar Pleinfolder.
2006: speelgelegenheid (3).
2007: kunst in de wijk.
2008: speelgelegenheid (4).
2009: wijkschouw met de gemeente; de wijkraad bestaat 25 jaar.
2010: zwerfvuil, verkeersveiligheid, update website.
2011: pannakooi, samenwerking wijkraden.
2012: speelgelegenheid (5); groen.
2013: zwerfafval, verkeer, woonservice Zuid.
2014: buurtpreventie, sociaal wijkteam.
2015: Garagesale
2016; Woonservice Zuid, opknapbeurt dierenpark, introductie Nextdoor
2017: Buurttuin Rossinistraat, burenfietsdag Schijndel
2018: Wijkenquete, Nextdoor &buren informatie netwerk (bin)
2019: Wijkschouw, schoon op de kaart &zwerfafval