De grote Braak

Wijk Plein gaat de komende jaren uitgebreid worden: ruim 190 won- ingen op “De Grote Braak”, 2 won- ingen op Teeuwishoek en apparte- menten op de plaats waar nu café ’t Zuid staat.

Wijkraad Plein spreekt zich niet uit over het al dan niet doorgaan van de bebouwing, maar áls het doorgaat gaan we wel de verkeersveiligheid en de gevolgen voor de leefbaarheid monitoren.