Yes we can actie vervolg

De actiegroep Schoonfamilie Schijndel en wijkraad Plein zijn al vele jaren actief op het gebied van zwerfafval inzamelen. Met een groep organiseren we wekelijks en maandelijks raapacties. Ook doen wij actief mee aan de Landelijke Opschoondag, World Cleanup Day en Plastic PeukMeuk.

Wijk Plein heeft zich enkele jaren geleden aangesloten bij de Stichting Statiegeldalliantie. Die probeert om de enorme hoeveelheid zwerfafval te reduceren door het heffen van statiegeld op allerlei verpakkingsmaterialen, in het bijzonder drankverpakkingen. In 2021 heeft dat onder andere geresulteerd in statiegeld op kleine plastic flesjes. Het resultaat werd meteen zichtbaar: de hoeveelheid plastic flesjes op onze raaproutes verminderde drastisch.

We zijn daarna meteen begonnen met de actie ‘Yes we Can’ waarvan het doel is om statiegeld te heffen op blikjes. Deze vormen immers een nog veel groter deel van ons geraapte zwerfafval. En het is wederom gelukt: op 31 december 2022 wordt landelijk statiegeld op blikjes ingevoerd.

Inmiddels heeft Stichting Afvalfonds Verpakkingen een plan gepresenteerd, waarin de blikjes niet zullen worden ingezameld bij de supermarkten, maar bij een beperkt aantal inzamelpunten: de zogenaamde statiegelddixi’s. Wij denken dat dat veel ongemak op gaat leveren: iedereen moet dan met zijn/haar blikjes naar zo’n inzamelpunt. Naast de moeite levert dat ook veel onnodige verkeersbewegingen op. Gevreesd wordt dat uitgespuugde blikjes, vergis-flesjes en ander afval voor veel vervuiling rondom deze dixi’s zal zorgen. Je zou er maar in de buurt wonen.

Daarom vinden wij dat blikjes inleveren bij de supermarkten zelf moet gebeuren. Zij verkopen blikjes en zijn dus ook verantwoordelijk voor een correcte inname van alle statiegeld verpakkingen. Omdat uiteindelijk de gemeente beslist over de plaatsingen van eventuele statiegeld dixi’s hebben we vragen gesteld aan alle politieke partijen en zijn benieuwd naar hun reactie. Word vervolgd!

De grote Braak

Wijk Plein gaat de komende jaren uitgebreid worden: ruim 190 won- ingen op “De Grote Braak”, 2 won- ingen op Teeuwishoek en apparte- menten op de plaats waar nu café ’t Zuid staat.

Wijkraad Plein spreekt zich niet uit over het al dan niet doorgaan van de bebouwing, maar áls het doorgaat gaan we wel de verkeersveiligheid en de gevolgen voor de leefbaarheid monitoren.

2 nieuwe bestuursleden

De oproep in de laatste Pleinnieuws heeft 2 nieuwe bestuursleden op- geleverd. Het bestuur van wijkraad Plein bestaat nu uit v.l.n.r.

Ben van Raaij, Theo van de Bogert, Michelle Witlox, Wim van der Rijt, Tessa van Roosmalen, Barry van Tillo en Netty van Kaathoven.

Yes we can

Wijkraad Plein is lid van de Statiegeldalliantie en die organisatie heeft zich de afgelopen jaren ingezet om het zwerfafval te verminderen. Zo wordt vanaf 1 juli 2021 per flesje < 1 liter 15 cent statiegeld gerekend. Voor grote flessen > 1 liter blijft het 25 cent. Inleveren kan in supermarkten. 

Op 31 december 2022 wordt ook 15 cent statiegeld ingevoerd op blikjes mede dankzij de geslaagde actie “Yes we can”. 

Het doel van de maatregel is de circa 2 miljard blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan in te zamelen en te recyclen in plaats van dat deze in ons milieu belanden.

Wij zoeken nieuwe bestuursleden

Het bestuur van wijkraad Plein is een actieve club van 5 wijkbewoners. Ze komen 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar om wijkaangelegenheden te bespreken. Verder zetten ze zich in bij alle activiteiten die er in onze wijk georganiseerd worden. 

Maar de gemeente Meierijstad heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Steeds meer wordt het bestuur benaderd om gesprekken aan te gaan over zeer uiteenlopende onderwerpen van algemeen belang: het groenbeheer, de energietransitie, de circulaire economie, mobiliteit, seniorenbeleid, afvalstoffen enz. 

Onlangs hebben we gehoord van de plannen om 180 woningen te bouwen tussen de Langstraat, Plein en de Boxtelseweg. 

Om al die zaken te kunnen monitoren willen we het bestuur uitbreiden met 2 nieuwe bestuursleden die één taak onder hun hoede zouden willen nemen. 

Misschien iets voor u? Informeer vrijblijvend via info@wijkplein.nl.

Nextdoor

Op 30 november 2020 zijn maar liefst 606 van de 1150 huishoudens in wijk Plein aangesloten bij het buurtinformatie-netwerk Nextdoor. In december 2018 waren er dat nog 417. 

Naast Pleinnieuws (4x per jaar) communiceert wijkraad Plein alle activiteiten ook via Nextdoor. Als u regelmatig op de hoogte wilt blijven kunt u zich vrijblijvend inschrijven. Van 1 januari 2018 t/m 30 november 2020 kwamen de volgende Plein-berichten op volgorde van aantal binnen op Nextdoor:

diverse vragen/opmerkingen wijkbewoners      102 x

aankondiging van wijkactiviteiten.                             57 x

gezocht/gevonden voorwerpen/dieren                   41 x

afval en zwerfafval                                                             23 x

politie/inbraak/vandalisme/ verkeer                         19 x

commercieel                                                                            9 x

dierenpark Plein                                                                     4 x

Gemiddeld worden dus iets meer dan 7 berichten per maand verzonden. Bovendien worden bewoners die spullen op Nextdoor willen verkopen erop gewezen dat het geen Marktplaats is. Dat was voor veel wijkbewoners in het verleden een reden om niet in te schrijven. 

Licht in de duisternis

De brandgangverlichtingen in de wijk branden gelukkig weer volop! Er zijn echter nog een aantal plekken die toch nog (beter) verlicht mogen worden met een automatisch licht / donker en aan / uit LED armatuur. 

Als u een LED-brandgangverlichting wilt plaatsen (al dan niet ter vervanging) dan kunt u die gratis afhalen bij Dries van der Heijden op de Chopinstraat 20 na telefonische afspraak op nummer 06-41071766.

Mocht u een probleem hebben met de aansluiting of het leggen van bedrading dan kunt u met bovenstaand telefoonnummer een afspraak maken zodat de lamp gemonteerd wordt door de Wijkraad.