Plastic tuinmeubel actie 2022

In het kader van World Cleanup Day werd zaterdag 17 september door de wijkraden van de Bloemenwijk, Hoevenbraak/Hulzebraak en Plein voor de 2e keer een inzamelingsactie gehouden van plastic tuinmeubelen. Van 9 tot 16 uur brachten Schijndelnaren doorlopend hun grof plastic afval gratis naar het evenemententerrein voor ’t Spectrum. 

Enthousiast geworden door de geslaagde actie van vorig jaar werden ook in Veghel, Mariaheide, Erp, Zijtaart en Olland inzamelingsacties gehouden. Uit reacties van bewoners van Meierijstad bleek dat deze actie zeer op prijs werd gesteld.

De Plastic Recycling Company uit Schijndel zorgde ervoor dat containers af- en aangevoerd werden. Zij zorgen er ook voor dat het materiaal 100% gerecycled wordt. Zo levert Meierijstad een mooie bijdrage aan een beter milieu.

Raapactie Plein

Wijk Plein was weer actief op zaterdagmorgen 17 september. 14 groepjes, volwassenen en ook veel kinderen, vertrokken vanuit dierenpark Plein gewapend met grijpers en afvalzakken. Gretig werden plastic voorwerpen, blikjes, flessen, sigarettenpeuken en ander zwerfafval geraapt. Wijk Plein wordt al met enige regelmaat schoongemaakt door wijkbewoners, dus daar was niet echt veel te vinden. Maar in de omgeving van de wijk was het rapen echt wel nodig. 

Na anderhalf uur kwamen de groepen weer terug met volle zakken. Het was de moeite waard geweest. En dat werd gevierd met koffie, ranja en een worstenbroodje. Norbert en Stijn sorteerden ondertussen het afval. Twee volle zakken vulden ze met blikjes. Als er vanaf 1 januari 2023 statiegeld komt op blikjes zal dat volgend jaar misschien niet meer nodig zijn.

Deelnemers: allemaal hartelijk bedankt en tot volgend jaar bij de jaarlijkse Opschoondag.

Houd de wijk groen: 2 Biodiversiteit

In een groene wijk komt meer biodiversiteit voor (er zijn de laatste jaren helaas veel vogels, vlinders, vleermuizen, kikkers en egels verdwenen in onze wijk)

Wat kunnen we als bewoners zelf doen?

  • Vervang een aantal tegels door een paar mooie struiken
  • Leg (eventueel samen met je buren) in de voortuin een border aan waar je auto nog naast past
  • Kijk of je regenwater kunt afkoppelen van het riool en kunt opvangen in een regenton waarin je water voor je planten verzamelt
  • Laat tegen schuttingen zo veel mogelijk klimplanten groeien, daar vind je dan over een tijdje weer een prachtig vogelnestje in. En de vlinders overwinteren erin als pop of als vlinder
  • Leg een vijvertje of een waterplaats aan voor vogels, vlinders, bijen en egels om te drinken

En als je al een groene tuin hebt, maak dan minstens een hoek daarvan niet te netjes. Zeker in de winter niet. De vogels, vlinders bijen, hommels en egels zullen je dankbaar zijn. Ze vinden tussen wat wij rommel noemen eten en een schuilplaats.

Yes we can actie vervolg

De actiegroep Schoonfamilie Schijndel en wijkraad Plein zijn al vele jaren actief op het gebied van zwerfafval inzamelen. Met een groep organiseren we wekelijks en maandelijks raapacties. Ook doen wij actief mee aan de Landelijke Opschoondag, World Cleanup Day en Plastic PeukMeuk.

Wijk Plein heeft zich enkele jaren geleden aangesloten bij de Stichting Statiegeldalliantie. Die probeert om de enorme hoeveelheid zwerfafval te reduceren door het heffen van statiegeld op allerlei verpakkingsmaterialen, in het bijzonder drankverpakkingen. In 2021 heeft dat onder andere geresulteerd in statiegeld op kleine plastic flesjes. Het resultaat werd meteen zichtbaar: de hoeveelheid plastic flesjes op onze raaproutes verminderde drastisch.

We zijn daarna meteen begonnen met de actie ‘Yes we Can’ waarvan het doel is om statiegeld te heffen op blikjes. Deze vormen immers een nog veel groter deel van ons geraapte zwerfafval. En het is wederom gelukt: op 31 december 2022 wordt landelijk statiegeld op blikjes ingevoerd.

Inmiddels heeft Stichting Afvalfonds Verpakkingen een plan gepresenteerd, waarin de blikjes niet zullen worden ingezameld bij de supermarkten, maar bij een beperkt aantal inzamelpunten: de zogenaamde statiegelddixi’s. Wij denken dat dat veel ongemak op gaat leveren: iedereen moet dan met zijn/haar blikjes naar zo’n inzamelpunt. Naast de moeite levert dat ook veel onnodige verkeersbewegingen op. Gevreesd wordt dat uitgespuugde blikjes, vergis-flesjes en ander afval voor veel vervuiling rondom deze dixi’s zal zorgen. Je zou er maar in de buurt wonen.

Daarom vinden wij dat blikjes inleveren bij de supermarkten zelf moet gebeuren. Zij verkopen blikjes en zijn dus ook verantwoordelijk voor een correcte inname van alle statiegeld verpakkingen. Omdat uiteindelijk de gemeente beslist over de plaatsingen van eventuele statiegeld dixi’s hebben we vragen gesteld aan alle politieke partijen en zijn benieuwd naar hun reactie. Word vervolgd!

De grote Braak

Wijk Plein gaat de komende jaren uitgebreid worden: ruim 190 won- ingen op “De Grote Braak”, 2 won- ingen op Teeuwishoek en apparte- menten op de plaats waar nu café ’t Zuid staat.

Wijkraad Plein spreekt zich niet uit over het al dan niet doorgaan van de bebouwing, maar áls het doorgaat gaan we wel de verkeersveiligheid en de gevolgen voor de leefbaarheid monitoren.

2 nieuwe bestuursleden

De oproep in de laatste Pleinnieuws heeft 2 nieuwe bestuursleden op- geleverd. Het bestuur van wijkraad Plein bestaat nu uit v.l.n.r.

Ben van Raaij, Theo van de Bogert, Michelle Witlox, Wim van der Rijt, Tessa van Roosmalen, Barry van Tillo en Netty van Kaathoven.