Succesvolle opschoondag 24 maart 2018

Maar liefst 33 wijkbewoners hebben gehoor gegeven aan de oproep van wijkraad Plein om deel te nemen aan de opschoondag. Wat opviel waren de honderden rode en zwarte plastic dopjes afkomstig van vuurwerk. Ook het aantal blikjes dat her en der verspreid lag in struiken en sloten was ongelooflijk. Vreemd was ook het grote aantal rode hondenpoepzakjes dat in de bermen lag. Waarom niet even in de vuilnisbakken gegooid? Positief is dat er géén pakketten met folders zijn gevonden en dat kwam de afgelopen jaren veelvuldig voor.

Naast een schone(re) wijk bleek ook dat de mensen die meededen enthousiast waren over de gezamenlijkheid en de voldoening die het opruimen gaf. Na afloop hebben we aan de keukentafel nog een kop koffie gedronken en toen merkten we meteen hoe leuk het is om elkaar zo eens te spreken. Zaterdag 23 maart 2019 staat al in de agenda voor volgend jaar!

Opschoondag

100.000 vrijwilligers trekken erop uit om het zwerfafval op te ruimen en zorgen zodoende voor een schone stad of wijk.

Veel kinderen doen mee met deze Opschoondag en leren zo spelenderwijs het belang van een schoon milieu. Ook dit jaar is wijk Plein van de partij en wij hopen dat veel ouders samen met hun kinderen mee doen om gezamenlijk te zorgen voor een schone wijk.

Graag inschrij­ven via: info@wijkplein.nl.

Wij beginnen om 9.00 uur in de Rossinistraat 44 en de actie gaat tot ongeveer 11.30 uur duren. De deelnemers krijgen een vuilniszak met ring en een plattegrond waarop aangegeven staat welk gebied van de wijk men mag schoonmaken.

Na afloop kunnen de materialen weer ingeleverd worden en zullen de vrijwilligers verwend worden met koffie, thee en frisdrank en een heerlijk Brabants worstenbroodje.

Graag tot zaterdag 24 Maart!

Paaseieren zoeken

Lieve kinderen,

Komen jullie weer paaseieren zoeken op zaterdag 31 maart? We beginnen om 13.00 uur en we starten, zoals altijd, aan het einde van het Spoorpad.

In de bossen zal de Paashaas heel veel eieren verstoppen waaronder 2 gouden eieren per leeftijdscategorie. Zorg dat jij de vinder bent van het gouden ei, dan staat er een leuke prijs op je te wachten. Voor alle andere deelnemende kinderen is er natuurlijk ook een kleinigheidje. Het zou leuk zijn als er ook dit jaar weer heel veel kinderen uit de wijk meedoen!

Hier vind je een mooie kleurplaat die je bij de Paashaas kunt inle­veren als je eieren komt zoeken. Voor de mooiste kleurplaten is er een leuke prijs te winnen. De winnaars krijgen deze prijsjes later thuisbezorgd.

Heel veel succes allemaal en tot dan!

Bezoek van Burgemeester van Rooij

Samen met wethouder Jan Goijaarts en buurtadviseur Henk de Laat op bezoek bij de eerste wijkraad: wijkraad Plein in Schijndel.

Na een presentatie (en heerlijk gebak!) verzorgde de wijkraad een korte wandeling door de wijk, de speeltuin, het dierenpark en de buurttuin. Dat was geen straf met dit mooie zonnige weer!

Wijkraad Plein is een actieve wijkraad die naast de organisatie van vele activiteiten, zich ook inzet voor de belangen van de wijk.

Complimenten! 

 

Nextdoor

Sinds begin 2017 zijn we gestart met Nextdoor. Het sociaal netwerk is bedoeld om aan elkaar belangrijke informatie door te geven. Zo zijn het afgelopen jaar best veel meldingen binnengekomen van vermiste dieren. Een aantal daarvan is dankzij Nextdoor teruggevonden. Ook werden diverse sleutels en portemonnees gevonden en terugbezorgd.

Er werd gevraagd om hulp voor computers, auto’s, seniorentelefoons, kinderoppas, huishoudelijke zaken, kanarievogelnagelknippen enz.

De evenementen van de wijk, maar ook van andere organisaties zoals de KEG, werden via Nextdoor aangekondigd.
De wijkagent heeft een aantal keren gevraagd om informatie met betrekking tot diefstal, inbraak en vernieling via Nextdoor door te geven. Hij wil dit vaker gaan doen, want alle info is welkom.
Ook ergernissen werden geuit: mauwende katten, vuilnisstort in de wijk, eikenprocessierups, harde muziek…..

Helaas werd Nextdoor ook soms op een oneigenlijke manier gebruikt voor reclame en verkoop van spullen. We hebben dit gemeld en we rekenen erop dat Nextdoor steeds vaker en serieuzer gebruikt gaat worden.

Op dit moment hebben zich 386 wijkbewoners aangemeld als lid. U ook? Download de app of ga naar Nextdoor.

Uitslag van de Wijk enquete

De wijkenquête 2018 werd door 72 wijkbewoners ingevuld. Wijkraad Plein zal de resultaten in maart 2019 tijdens een wijkschouw bespreken met de verantwoordelijke wethouder en betrokken beleidsmedewerkers van de gemeente. We missen vooral nog concrete ideeën voor extra parkeerplaatsen.

Wijkbewoners die nog een goed plan hebben, dat ze graag besproken willen hebben met de gemeente, kunnen dat nog vóór 9 januari 2019 indienen via info@wijkplein.nl of op papier bij Van Beethovenstraat 58. Graag voorzien van e-mailadres zodat de wijkraad eventueel persoonlijk antwoord kan geven.

Activiteiten

Niemand geeft een negatieve score, maar omdat het vooral kinderactiviteiten zijn is het aantal bezoekers beperkt. 

Volgorde van waardering:

kerstboomverbranding 65%

Nationale Buitenspeeldag 61%

paaseieren zoeken 54%

sinterklaas aan huis 54% 

spooktocht 50% 

zwerfvuilactie 43%

Er zijn veel complimenten voor de vrijwilligers van het dierenpark. 

Echt een meerwaarde voor de wijk!

Publiciteit

Pleinnieuws wordt erg goed gelezen. Men vindt het een duidelijk, bondig  en informatief blad. 87%

De website van wijk Plein komt er bekaaid vanaf met slechts 21%.  

De buurtapp Nextdoor scoort echter weer goed met 61%. 

In totaal hebben op dit moment 417 van de 1150 woningen zich ingeschreven op Nextdoor. Vorig jaar haakten mensen af omdat er veel onzinnige of commerciële berichten op kwamen. In 2018 komt dit echter aanmerkelijk minder voor. 

Het is ook bijzonder handig om alléén de 3 wijkdelen Plein 1, Plein 2 en Plein 3 aan te zetten. 

Dat kan door rechts onder de plattegrond te klikken op “omliggende buurten”. 

We hebben onderzocht waarover de 57 berichten vanuit wijk Plein gingen:

peildatum 1 december 2018:

Aankondiging van wijkactiviteiten: 14.

Vragen van wijkbewoners: 16.

Gezochte voorwerpen/dieren:  13.

Commercieel: 3.

Politie/inbraak/vandalisme/verkeer:  4.

Theater: 5.

Dierenpark Plein: 2.

Graag willen we iedereen hartelijk bedanken voor het invullen van de enquête.

 

Afscheid Dries van der Heijden

Door zijn drukke werkzaamheden en overvolle agenda heeft Dries aangegeven na bijna 10 jaar te willen stoppen als bestuurslid van wijkraad Plein. Met pijn in het hart nemen we van hem afscheid.

We hebben hem ervaren als een actief, betrokken, humorvolle en enthousiaste persoonlijkheid met enorm veel talenten. De kerstboomverbranding organiseert hij al sinds 1988 en dat blijft hij doen. Dries, we zullen je missen, maar weten je altijd te vinden ?!