Buurttuin

Wie wel eens wandelt over de weg “Plein” heeft hem ongetwijfeld zien liggen: de Buurttuin Rossinistraat. Het is een mooi kleinschalig participatieproject van straatbewoners met de gemeente. Hoe werkt dat dan? De gemeente stelt haar grond beschikbaar, heeft hulp geboden bij de opstart en helpt met kennis en uitleen van benodigd gereedschap. De straatbewoners zorgen voor de “handjes”, zij doen het werk! Onze slogan daarbij is: Iedereen (uit de straat) mag mee doen, graag zelfs. Doe je mee, dan eet je mee. Doe je niet mee: even goede buren!

De deelnemers zijn enthousiast en hebben nieuwe plannen uitgewerkt. Het betreft het bouwen van een open werk-schuilhut met een sedum dak dat het regenwater opvangt wat weer gebruikt kan worden in de moestuin. De gemeente werkt aan de noodzakelijke toestemming en vergunning. De Stichting Mens, Dier en Natuur Schijndel heeft voor ons subsidie aangevraagd bij het Prins Bernhard Cultuurfonds voor dit mooie project. De subsidie is inmiddels toegezegd. Het is nog niet voldoende voor totale realisatie, maar wel een belangrijke steun in de rug. In het najaar hopen we het gebouw te realiseren.

De gemeente heeft inmiddels gezorgd voor een goed werkende handpomp zodat we niet meer afhankelijk zijn van kostbaar leidingwater.

Ondertussen wordt er in de tuin al weer volop gewerkt. De grond is bemest met mest uit de kinderboerderij, in de kas worden plantjes opgekweekt, de paden zijn opnieuw ingezaaid. We willen ook kindertuinen en educatieve borden met uitleg hoe geteeld wordt en wat er allemaal in de tuin te vinden is. We zijn op echt weg!

Op zaterdag 8 juli wil de buurttuin een open middag organiseren tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Dan is iedereen van harte welkom om de tuin te komen bewonderen. Nadere info volgt in de Mooi Schijndelkrant.