Nieuwe AED’s in Wijk Plein

De bewoners van de Debussystraat en de Vivaldistraat hebben een AED aangeschaft. De stichting Schijndel Hartsave is daar erg blij mee.

Zie www.schijndelhartsave.nl of mail naar info@schijndelhartsave.nl