Krijtkakkies

Wij zijn het strontzat

Dit was de uitspraak tijdens een ludieke actie in februari met kinderen van de basisschool De Heijcant in de Bartokstraat die bezaaid ligt met hondendrollen. Sorry, maar duidelijker kunnen wij het niet maken. Uit de wijkenquête van november 2018 blijkt dat de grootste ergernis van wijkbewoners de hondenpoep is die door sommige hondenbezitters niet opgeruimd wordt. 

We hebben een wijkplattegrond (rechts) gemaakt waarop precies staat aangegeven waar afvalbakken en poepzakjes te vinden zijn. We hebben de gemeente gevraagd om een aantal bakken en poepzakjeshouders erbij te plaatsen. Als u nog een uitstekende plaats weet, mail ons dan nog gedurende de maand maart 2019 via info@wijkplein.nl

Wijkschouw Plein

In november 2018 hebben we onze vijfjaarlijkse wijkenquête gehouden. Daarop kwamen redelijk wat reacties binnen die we in de vorige Pleinnieuws hebben weergegeven. Op zaterdag 23 februari heeft het bestuur van wijkraad Plein samen met wethouder Jan Goijaarts, buurtcoördinator Henk de Laat en enkele beleidsmedewerkers van verkeer, groenvoorziening en welzijn een wijkschouw gedaan. 

Opmerkingen van  wijkbewoners werden besproken waaronder: 

  • Parkeerproblemen: Van Beethovenstraat, Heikantstraat, Diepenbrockstraat.
  • Verkeersveiligheid: Chopinstraat, Teeuwishoek/Bizetstraat, Mozartstraat/Griegstraat,    Teeuwishoek/Plein.
  • Groenonderhoud: kaalslag in bossen langs Plein en Verdipad, park bij het dierenpark,    actie schoon op de kaart.
  • Hondenpoepprobleem: afvalbakken, poepzakjeshouders en de hondenuitlaatroute.
  • Ontkoppeling rioolwater en regenwater in Van Beethovenstraat en Rossinistraat.
  • AED voorzieningen.
  • Vuurwerkoverlast en vuurwerkvrije zones.

Een AED voor onze buurt

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van elektrische schokken.

Het Rode Kruis vindt dat in woonwijken te weinig AED’s dag en nacht bereikbaar zijn. Terwijl juist daar de meeste hartstilstanden zijn.

Gelukkig is er een oplossing! Start vandaag nog jouw actie via www.buurtaed.nl. Zodra je met buren en/of bedrijven ongeveer €1550 hebt ingezameld kun je een AED bestellen.

Recent zijn er in wjk Plein al twee succesvolle acties geweest: in de Van Beethovenstraat 10 en bij Slagerij Dennis van de Ven. Wie volgt?

Bezoek van Burgemeester van Rooij

Samen met wethouder Jan Goijaarts en buurtadviseur Henk de Laat op bezoek bij de eerste wijkraad: wijkraad Plein in Schijndel.

Na een presentatie (en heerlijk gebak!) verzorgde de wijkraad een korte wandeling door de wijk, de speeltuin, het dierenpark en de buurttuin. Dat was geen straf met dit mooie zonnige weer!

Wijkraad Plein is een actieve wijkraad die naast de organisatie van vele activiteiten, zich ook inzet voor de belangen van de wijk.

Complimenten! 

 

Nextdoor

Sinds begin 2017 zijn we gestart met Nextdoor. Het sociaal netwerk is bedoeld om aan elkaar belangrijke informatie door te geven. Zo zijn het afgelopen jaar best veel meldingen binnengekomen van vermiste dieren. Een aantal daarvan is dankzij Nextdoor teruggevonden. Ook werden diverse sleutels en portemonnees gevonden en terugbezorgd.

Er werd gevraagd om hulp voor computers, auto’s, seniorentelefoons, kinderoppas, huishoudelijke zaken, kanarievogelnagelknippen enz.

De evenementen van de wijk, maar ook van andere organisaties zoals de KEG, werden via Nextdoor aangekondigd.
De wijkagent heeft een aantal keren gevraagd om informatie met betrekking tot diefstal, inbraak en vernieling via Nextdoor door te geven. Hij wil dit vaker gaan doen, want alle info is welkom.
Ook ergernissen werden geuit: mauwende katten, vuilnisstort in de wijk, eikenprocessierups, harde muziek…..

Helaas werd Nextdoor ook soms op een oneigenlijke manier gebruikt voor reclame en verkoop van spullen. We hebben dit gemeld en we rekenen erop dat Nextdoor steeds vaker en serieuzer gebruikt gaat worden.

Op dit moment hebben zich 386 wijkbewoners aangemeld als lid. U ook? Download de app of ga naar Nextdoor.

Afscheid Dries van der Heijden

Door zijn drukke werkzaamheden en overvolle agenda heeft Dries aangegeven na bijna 10 jaar te willen stoppen als bestuurslid van wijkraad Plein. Met pijn in het hart nemen we van hem afscheid.

We hebben hem ervaren als een actief, betrokken, humorvolle en enthousiaste persoonlijkheid met enorm veel talenten. De kerstboomverbranding organiseert hij al sinds 1988 en dat blijft hij doen. Dries, we zullen je missen, maar weten je altijd te vinden ?!

BIN bijeenkomst in Spectrum

Op maandag 13 november 2017 is het bestuur van de wijkraad naar een informatiebijeenkomst geweest van het Buurt-Informatie-Netwerk BIN-Meijerijstad. In navolging van een aantal wijken in Veghel en Sint-Oedenrode wil men met enige regelmaat een groepje wijkbewoners laten surveilleren door onze wijk.

Uit ervaring is gebleken dat dit de criminaliteit in de wijk enorm verminderd. Natuurlijk zijn wij afhankelijk van wijkbewoners die zo’n taak 1 of 2 keer per jaar willen uitvoeren. Uiteraard krijgen belangstellenden vooraf uitvoerige voorlichting. Iedere wijkbewoner kan zich hier vrijblijvend opgeven.