Bezoek van Burgemeester van Rooij

Samen met wethouder Jan Goijaarts en buurtadviseur Henk de Laat op bezoek bij de eerste wijkraad: wijkraad Plein in Schijndel.

Na een presentatie (en heerlijk gebak!) verzorgde de wijkraad een korte wandeling door de wijk, de speeltuin, het dierenpark en de buurttuin. Dat was geen straf met dit mooie zonnige weer!

Wijkraad Plein is een actieve wijkraad die naast de organisatie van vele activiteiten, zich ook inzet voor de belangen van de wijk.

Complimenten! 

 

Nextdoor

Sinds begin 2017 zijn we gestart met Nextdoor. Het sociaal netwerk is bedoeld om aan elkaar belangrijke informatie door te geven. Zo zijn het afgelopen jaar best veel meldingen binnengekomen van vermiste dieren. Een aantal daarvan is dankzij Nextdoor teruggevonden. Ook werden diverse sleutels en portemonnees gevonden en terugbezorgd.

Er werd gevraagd om hulp voor computers, auto’s, seniorentelefoons, kinderoppas, huishoudelijke zaken, kanarievogelnagelknippen enz.

De evenementen van de wijk, maar ook van andere organisaties zoals de KEG, werden via Nextdoor aangekondigd.
De wijkagent heeft een aantal keren gevraagd om informatie met betrekking tot diefstal, inbraak en vernieling via Nextdoor door te geven. Hij wil dit vaker gaan doen, want alle info is welkom.
Ook ergernissen werden geuit: mauwende katten, vuilnisstort in de wijk, eikenprocessierups, harde muziek…..

Helaas werd Nextdoor ook soms op een oneigenlijke manier gebruikt voor reclame en verkoop van spullen. We hebben dit gemeld en we rekenen erop dat Nextdoor steeds vaker en serieuzer gebruikt gaat worden.

Op dit moment hebben zich 386 wijkbewoners aangemeld als lid. U ook? Download de app of ga naar Nextdoor.

Dierenpark Plein

Dierenpark zoekt vrijwilligers!

Vind je het leuk om mee te helpen met het verzorgen van de dieren? Het kost niet veel tijd, slechts 1 à 2 uurtjes in de ochtend. Het mooiste zou zijn als dit elke ochtend door een andere vrijwilliger wordt gedaan.

Zo maken vele handen licht werk. Het maakt niet uit dat je geen erva­ring hebt. Enthousiasme is belangrijker, omgaan met de dieren kan je leren!

Interesse (vanaf 15 jaar)?
Neem contact op met Christa ( 06 300 331 11 ) of loop even langs.

Uitslag van de Wijk enquete

De wijkenquête 2018 werd door 72 wijkbewoners ingevuld. Wijkraad Plein zal de resultaten in maart 2019 tijdens een wijkschouw bespreken met de verantwoordelijke wethouder en betrokken beleidsmedewerkers van de gemeente. We missen vooral nog concrete ideeën voor extra parkeerplaatsen.

Wijkbewoners die nog een goed plan hebben, dat ze graag besproken willen hebben met de gemeente, kunnen dat nog vóór 9 januari 2019 indienen via info@wijkplein.nl of op papier bij Van Beethovenstraat 58. Graag voorzien van e-mailadres zodat de wijkraad eventueel persoonlijk antwoord kan geven.

Activiteiten

Niemand geeft een negatieve score, maar omdat het vooral kinderactiviteiten zijn is het aantal bezoekers beperkt. 

Volgorde van waardering:

kerstboomverbranding 65%

Nationale Buitenspeeldag 61%

paaseieren zoeken 54%

sinterklaas aan huis 54% 

spooktocht 50% 

zwerfvuilactie 43%

Er zijn veel complimenten voor de vrijwilligers van het dierenpark. 

Echt een meerwaarde voor de wijk!

Publiciteit

Pleinnieuws wordt erg goed gelezen. Men vindt het een duidelijk, bondig  en informatief blad. 87%

De website van wijk Plein komt er bekaaid vanaf met slechts 21%.  

De buurtapp Nextdoor scoort echter weer goed met 61%. 

In totaal hebben op dit moment 417 van de 1150 woningen zich ingeschreven op Nextdoor. Vorig jaar haakten mensen af omdat er veel onzinnige of commerciële berichten op kwamen. In 2018 komt dit echter aanmerkelijk minder voor. 

Het is ook bijzonder handig om alléén de 3 wijkdelen Plein 1, Plein 2 en Plein 3 aan te zetten. 

Dat kan door rechts onder de plattegrond te klikken op “omliggende buurten”. 

We hebben onderzocht waarover de 57 berichten vanuit wijk Plein gingen:

peildatum 1 december 2018:

Aankondiging van wijkactiviteiten: 14.

Vragen van wijkbewoners: 16.

Gezochte voorwerpen/dieren:  13.

Commercieel: 3.

Politie/inbraak/vandalisme/verkeer:  4.

Theater: 5.

Dierenpark Plein: 2.

Graag willen we iedereen hartelijk bedanken voor het invullen van de enquête.

 

Afscheid Dries van der Heijden

Door zijn drukke werkzaamheden en overvolle agenda heeft Dries aangegeven na bijna 10 jaar te willen stoppen als bestuurslid van wijkraad Plein. Met pijn in het hart nemen we van hem afscheid.

We hebben hem ervaren als een actief, betrokken, humorvolle en enthousiaste persoonlijkheid met enorm veel talenten. De kerstboomverbranding organiseert hij al sinds 1988 en dat blijft hij doen. Dries, we zullen je missen, maar weten je altijd te vinden ?!

BIN bijeenkomst in Spectrum

Op maandag 13 november 2017 is het bestuur van de wijkraad naar een informatiebijeenkomst geweest van het Buurt-Informatie-Netwerk BIN-Meijerijstad. In navolging van een aantal wijken in Veghel en Sint-Oedenrode wil men met enige regelmaat een groepje wijkbewoners laten surveilleren door onze wijk.

Uit ervaring is gebleken dat dit de criminaliteit in de wijk enorm verminderd. Natuurlijk zijn wij afhankelijk van wijkbewoners die zo’n taak 1 of 2 keer per jaar willen uitvoeren. Uiteraard krijgen belangstellenden vooraf uitvoerige voorlichting. Iedere wijkbewoner kan zich hier vrijblijvend opgeven.