Agenda

Evenementen kalender 2020

OpschoondagZaterdag
20 maart
nvt
Paaseieren rapenZaterdag 3 aprilntb

Evenementen

Yes we can

Wijkraad Plein is lid van de Statiegeldalliantie en die organisatie heeft zich de afgelopen jaren ingezet om het zwerfafval te verminderen. Zo wordt vanaf 1 juli 2021 per flesje < 1 liter 15 cent statiegeld gerekend. Voor grote flessen > 1 liter blijft het 25 cent. Inleveren kan in supermarkten.  Op 31 december 2022 wordt …

Contact

Wim van der Rijt | Voorzitter

Michèle Witlox | Secretaris

Ben van Raaij | Woonomgeving

Tessa van Roosmalen | Algemene zaken

Barry van Tillo | Publieke Relaties

 

Voor vragen of meer informatie kunt u uw vragen stellen via:  info@wijkplein.nl

Over ons

Ons doel is “het instandhouden en bevorderen van het sociaal-culturele leven in de wijk “Plein” om daarmee het woon- en leefklimaat te optimaliseren”.

De stichting tracht haar doel te bereiken door onderzoek te doen naar noden en behoeften van wijkbewoners, bevorderen van contact tussen wijkbewoners en/of groeperingen binnen de wijk, behartigen van het wijkbelang en het organiseren van evenementen.