Agenda

Evenementen kalender 2020

Trick or treatAfgelastnvt

Evenementen

Schoonwandelen in Schijndel

Iedere 1e zondag van de maand 09:30 uur

Voor jong en oud wordt er iedere maand het schoonwandelen georganiseerd. Samen zwerfafval rapen door wijkplein met een koffie of limonade voor alle deelnemers. Verzamelplaats bij het Dierenparkje op Verdipad 5. Doe mee met de Litterati uitdaging! Download de app uit de app- of playstore en meld je aan bij de “SCHOONfamilie Skôn Skendel” uitdaging.

Nationale Burendag

Zaterdag 26 september 2020

Evenals vorig jaar kan iedere straat/buurt uit wijk Plein, die zich aanmeldt via ons onderstaande formulier kan rekenen op een bijdrage van €50. Let op: JavaScript is benodigd voor deze inhoud.

Contact

Wim van der Rijt | Voorzitter

Michèle Witlox | Secretaris

Ben van Raaij | Woonomgeving

Tessa van Roosmalen | Algemene zaken

Barry van Tillo | Publieke Relaties

 

Voor vragen of meer informatie kunt u uw vragen stellen via:  info@wijkplein.nl

Over ons

Ons doel is “het instandhouden en bevorderen van het sociaal-culturele leven in de wijk “Plein” om daarmee het woon- en leefklimaat te optimaliseren”.

De stichting tracht haar doel te bereiken door onderzoek te doen naar noden en behoeften van wijkbewoners, bevorderen van contact tussen wijkbewoners en/of groeperingen binnen de wijk, behartigen van het wijkbelang en het organiseren van evenementen.